Begravning

I tid räknat tar en begravning inte så stort utrymme, men i ditt minne finns den alltid kvar. Begravningen ger en möjlighet att skapa en fin upplevelse av ett avsked. Ett tillfälle att uppleva en länk till den människa du förlorat.

 

Begravningar har inga givna mallar. I ett gott samarbete mellan familjen, och i förekommande fall kyrkan, och oss på begravningsbyrån skapas den personliga begravningen. Den ska kännas äkta och riktig. Den ska också spegla den dödes liv, men även ge hopp och ett ljust minne inför framtiden. I samband med ett dödsfall är det många frågor du måste ta ställning till, därför får du alltid en skriftlig dokumentation. Då har du möjlighet att i lugn och ro hemma gå igenom vad som blev bestämt och se vilka frågor som eventuellt kvarstår. En trygghet för dig som beställare är även att dokumentationen innehåller en specificerad prisuppgift.