Nylanders Begravningsbyrå i Örnsköldsvik
Nylanders Begravningsbyrå i Örnsköldsvik

Flytta ihop

Flytta ihop 

Om du har eller ska flytta ihop med din partner innebär det att ni ska ta ställning till en rad viktiga frågor. Juridiken kring ett samboförhållande regleras i sambolagen men sambolagen omfattar endast gemensam bostad (ej fritidsbostad) och gemensamt bohag som införskaffats för gemensam användning. Därför är det viktigt för att få ett bra juridiskt och ekonomisk skydd att se över och upprätta vissa juridiska handlingar såsom testamente, samboavtal, samäganderättsavtal och reverser. Det är exempel på handlingar som ofta behövs för att helt eller delvis komplettera/eller avtala bort den lagstiftning som finns för samboförhållandet. Se samboavtal, skuldebrev, samäganderättsavtal samt testamente.  

 

Giftermål

Om du har eller ska gifta dig med din partner innebär det att ni ska ta ställning till en rad viktiga frågor. Ett giftermål innebär betydande förändringar juridiskt sätt, det är därför viktigt att tidigt se över de juridiska och ekonomiska aspekterna som följer av äktenskapet. Ni bör se över och upprätta vissa juridiska handlingar såsom testamente och äktenskapsförord. Faktorer som påverkar detta kan exempelvis vara att någon av er har barn sedan tidigare, att ni är olika förmögna eller företagsaffärer. Se äktenskapsförord, bodelning under äktenskap, testamente.