Separation

Separation 

Om du har eller ska separera från din partner i form av make/maka eller sambo är det viktigt att ni upprättar ett bodelningsavtal. Detta kan på många sätt vara en svår och jobbig process och många frågor kan uppstå, om vem som har rätt till vad exempelvis. Det är viktigt att bodelningsavtalet innehåller rätt typ av tillgångar och skulder och att dessa tas upp till rätt värden. Det är även viktigt att själva bodelningsavtalet utformas på rätt sätt och att innehållet är klart och tydligt för att undvika eventuella framtida tveksamheter och tvister. Se bodelning vid äktenskapsskillnad och vid samboförhållandets upphörande.