Nylanders Begravningsbyrå i Örnsköldsvik
Nylanders Begravningsbyrå i Örnsköldsvik

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord kan upprättas av makar eller blivande makar, antingen när man ingår äktenskap eller under äktenskapet. Ett äktenskapsförord är ett avtal där makar eller blivande makar kan göra all eller viss egendom till enskild egendom. Dock kan man inte omvandla ägande av egendom via äktenskapsförord utan endast via gåva, bodelning under äktenskap, köp eller dylikt. Man kan inte förordna om olika utfall beroende på om äktenskapet upplöses genom äktenskapsskillnad eller dödsfall och man kan inte heller omvandla skulder till enskild egendom. Ensidiga äktenskapsförord är inte giltiga, exempelvis ”de aktier jag äger och i framtiden kommer att förvärva samt behållningen på mitt konto, ska vara enskild egendom”, utan äktenskapsförord måste vara tydliga och preciserade. Vid en äktenskapsskillnad eller vid dödsfall kommer den enskilda egendomen inte att ingå i bodelningen mellan makarna, är all egendom enskild sker ingen bodelning.

 

Det är inte ovanligt att makar väljer att skriva ett äktenskapsförord angående företag som ene maken äger som ett skydd för den maken och eventuella andra ägare av samma företag vid äktenskapets upphörande via äktenskapsskillnad eller dödsfall. Observera att om företaget är ett aktiebolag och det sker nyemission så krävs ett nytt äktenskapsförord. Man kan ha flera äktenskapsförord parallellt men man kan även ändra sig och i ett nytt äktenskapsförord göra enskild egendom till giftorättsgods eller tvärtom. Observera dock att avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits i äktenskapsförordet.  

 

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och inregistrerat i Skatteverkets äktenskapsregister i Härnösand för att vara juridiskt bindande.